Privacyverklaring

Inleiding
Get Cloudy neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@getcloudy.nl.

Wie is Get Cloudy?
Get Cloudy is de eenmanszaak Get Cloudy, kantoorhoudende te (1097 JR) Amsterdam aan de Pierre Lallementstraat 720, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78185114.

Get Cloudy is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Get Cloudy de verwerkingsverantwoordelijke. Get Cloudy heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die is geregistreerd bij de Autoriteit persoonsgegevens . Je kunt Ralph van der Linden bereiken via info@getcloudy.nl.

Hoe gebruikt Get Cloudy jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Get Cloudy persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Get Cloudy voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Get Cloudy worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Elektronische identificatiegegevens, Wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Get Cloudy heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

1. INZAGE
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Get Cloudy over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

2. WIJZIGEN
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Get Cloudy . Je kunt verzoeken dat Get Cloudy je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

3. BEPERKEN VAN DE VERWERKING
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Get Cloudy te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

4. RECHT VAN BEZWAAR
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Get Cloudy of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

5. GEGEVENSOVERDRACHT
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Get Cloudy te verkrijgen. Get Cloudy zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

6. TOESTEMMING INTREKKEN
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Get Cloudy je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

7. REACTIE DOOR GET CLOUDY
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@getcloudy.nl. Get Cloudy zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Get Cloudy een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Get Cloudy je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan Verwerkers. Het kan zijn dat Get Cloudy verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Get Cloudy gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Get Cloudy gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Get Cloudy aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Get Cloudy gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@getcloudy.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Get Cloudy jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@getcloudy.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven